Związek Zawodowy
Nasza Kadra  KWK   Rydułtowy – Anna

Siedziba: 44-280 Rydułtowy ul. Leona 2
Biuro: Budynek A Pietro II pokój nr 20

telefon: 32 7294 792
501 949 883
email: nasza_kadra@wp.pl


Konto: ING 75  1050  1403  1000  0004  0087  1356
NIP: 647-22-10-446
KRS : 0000000355
Regon : 27-29-80-306

Napisz do nas