Informacja 26 08 2016r.

Spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Energii

Minister energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas spotkania w siedzibie PZZ �KADRA� w Katowicach w dniu 24 sierpnia 2016 roku odpowiadali na pytania członków Sekcji Węgla Kamiennego. Spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Energii odbyło się z inicjatywy Dariusza Trzcionki � Przewodniczącego PZZ �KADRA� � ze względu na liczne pytania przewodniczących związków zawodowych �KADRA� w sprawie kształtu restrukturyzacji branży węgla kamiennego w Polsce.

Pan Krzysztof Tchórzewski � Minister Energii zdał szczegółową relację z aktualnych prac resortu podkreślając, że w momencie objęcia Urzędu zastał sytuację gdy wiele ustaw dotyczących funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego nie było przygotowanych. Z tego powodu w pierwszych miesiącach sprawowania funkcji w Ministerstwie Energii zajmowano się najważniejszymi sprawami, szczególnie dotyczącymi zabezpieczeń dla górników, np. urlopami górniczymi. Minister podkreślił, że zastał też sytuację gdy Kompania Węglowa S.A. była przygotowywana do upadłości, ale mimo tego podjął to wyzwanie i skutecznie zakończono działania na rzecz powstania Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Węglokoks i Silesia przy powstawaniu PGG wniosły potrzebne środki finansowe. Wsparcie udzielone na potrzeby restrukturyzacji udzielane jest aby na zero spiąć wyniki nowej Spółki w 2017 roku, co wynika bezpośrednio z biznes planu. W tej sprawie są dobre rokowania, lecz czeka nas trudny 2017 rok. Minister dodał, że branża górnicza nie odczuwa obecnie skoku cen węgla (ARA) gdyż jest on sprzedawany na co najmniej 3 miesiące do przodu. W spółkach energetycznych jest obecne oczekiwanie utrzymania stawek cen zawartych na wcześniejszych kontraktach na dostawy.